Działania

1. W roku 2013 Stowarzyszenie Młodzieży „Spynacz” w Legnicy prowadziło w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego nieodpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży z miasta Legnicy. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu ( poniedziałki, środy i piątki ) w godz. 18.00 – 20.00.

2. W okresie luty 2013 – grudzień 2013 prowadzony był projekt profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w tym różnego rodzaju uzależnieniom pod nazwą: „W poszukiwaniu wartości… – młodzież dla młodych”.

3. W kwietniu 2013 roku Stowarzyszenie Młodzieży „Spynacz” w Legnicy zaangażowało się w organizację ogólnopolskiego programu Caritas „Tak! Pomagam”. Produkty żywnościowe zebrane przez wolontariuszy trafiły do Międzyaparafialnej Stołówki Charytatywnej im. Św. Jadwigi w Legnicy z przeznaczeniem na paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.

4. Od maja do września 2013 roku członkowie organizacji „Spynacz” byli zaangażowani w przygotowanie oraz realizację programu profilaktycznego oraz programu edukacyjno-kulturalno-rozrywkowego podczas wypoczynku letniego nad morzem i za granicą, współorganizowanego z Parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy.

5. W grudniu 2013 roku młodzież ze Stowarzyszenia była zaangażowana w Ogólnopolską Akcję Caritas „Tak! Pomagam”. W ramach tego przedsięwzięcia, młodzi ludzie zbierali żywność w legnickich marketach dla najuboższych mieszkańców miasta.

Grudzień

Młodzież ze Stowarzyszenia była zaangażowana w Ogólnopolską Akcję Caritas „Tak! Pomagam”. W ramach tego przedsięwzięcia, młodzi ludzie zbierali żywność w legnickich marketach dla najuboższych mieszkańców miasta.

Maj – Wrzesień

Członkowie organizacji „Spynacz” byli zaangażowani w przygotowanie oraz realizację programu profilaktycznego oraz programu edukacyjno-kulturalno-rozrywkowego podczas wypoczynku letniego nad morzem w Ustce i Kołobrzegu oraz za granicą w Bułgarii, współorganizowanego z Parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy oraz Biurem Turystycznym Zawisza Travel.

Marzec

Stowarzyszenie Młodzieży „Spynacz” w Legnicy zaangażowało się w organizację ogólnopolskiego programu Caritas „Tak! Pomagam”. Produkty żywnościowe zebrane przez wolontariuszy trafiły do Międzyaparafialnej Stołówki Charytatywnej im. Św. Jadwigi w Legnicy z przeznaczeniem na paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.

Luty – Grudzień

Prowadzony był projekt profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w tym różnego rodzaju uzależnieniom pod nazwą: „W poszukiwaniu wartości… – młodzież dla młodych”.

Styczeń – Grudzień

W roku 2012 tradycyjnie prowadziliśmy w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego nieodpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży z miasta Legnicy. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu ( poniedziałki, środy i piątki ) w godz. 18.00 -€“ 20.00.

MARZEC-GRUDZIEŃ 

W okresie marzec-grudzień 2011 Stowarzyszenie zrealizowało II edycję swojego autorskiego projektu pod nazwą: „W poszukiwaniu wartości… – młodzież dla młodych”. W ramach tego przedsięwzięcia wolontariusze ze szkół ponadgimnazjalnych zostali przeszkoleni i wysłani do szkół podstawowych na zajęcia z szóstoklasistami. Na tych spotkaniach rozmawiali z dziećmi o konsekwencjach sięgania po różnego rodzaju środki psychoaktywne.Udział w projekcie wzięło łącznie ponad pół tysiąca osób, z czego ponad 30 osób to wolontariusze i członkowie naszej organizacji, którzy prowadzili zajęcia z dzieciakami.

MARZEC-PAŹDZIERNIK 

Od marca do października 2011 prowadzone były dla dzieci i młodzieży zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i różnego typu uzależnieniom. W ramach zajęć były prowadzone dyskusje na temat konsekwencji zażywania różnych środków uzależniających oraz był prowadzony cykl spotkań dla dzieci pod nazwą: „Doktor Ojboli”, a dla młodzieży „Walka o pokolenie”.

LUTY 

„Kiedyś było inaczej…” – Zimowisko dla dzieci i młodzieży w Miłkowie w Pałacu Spiż

W dniach 12-19 lutego 2011 roku Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy zorganizowała zimowisko dla dzieci i młodzieży w Miłkowie koło Karpacza.

Stowarzyszenie nasze objęło patronat nad tym przedsięwzięciem i przygotowało program edukacyjno-rozrywkowy oraz profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym. Organizację naszą reprezentowali Jakub Należny, Marcin Rozpędowski, Katarzyna Matuk, Arkadiusz Drozd, Łukasz Grochowski, Katarzyna Hajnold, Daniel Halot oraz Patryk Grządkowski.

Oprócz wielu gier i zabaw integracyjnych, mających na celu przekazanie wielu cennych wartości, jakimi jest przyjaźń, szacunek oraz rywalizacja fair play, dzieci zostały zapoznane z terminem profilaktyka uzależnień. Podczas rozmów z uczestnikami wypoczynku tłumaczyliśmy im, jakie przykre konsekwencje niosą za sobą uzależnienia od różnych używek typu: alkohol, narkotyki, dopalacze, ale również od innych rzeczy typu: komputer, gry komputerowe, zakupy, lekarstwa, itp.

W czasie pobytu dzieci uczestniczyły w pieszych wycieczkach po okolicy, jak również miały możliwość korzystać z uroków pięknego parku ze starym drzewostanem, gdzie szukali skarbu Spiża, ucząc się przy tym głównie współpracy w grupie.

Podczas wszystkich zabaw i gier edukacyjno-rozrywkowych, które przygotowali Arkadiusz Drozd i Łukasz Grochowski, staraliśmy się przekazać młodzieży same pozytywne emocje, uczulić ich na współpracę w grupie oraz jak ważny jest szacunek do swoich kolegów i koleżanek.

18 lutego 2011 roku – Ania Żurakowska i Łukasz Grochowski odebrali podczas Balu Organizacji Pozarządowych Certyfikat ukończenia Legnickiej Szkoły Liderów Społecznych realizowanej w ramach projektu „Wzmocnienie oraz rozwój III sektora w subregionie legnickim”.

Celem Szkoły było wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu działań na rzecz społeczności lokalnych, kreowanie liderów społecznych, którzy swoją działalność opierają na potrzebach lokalnego środowiska oraz tworzenie sieci młodych liderów w subregionie legnickim.

Ideą Szkoły było wyposażenie młodzieży w użyteczne narzędzia i umiejętności w wrażaniu własnych opinii, a tym samym stworzenie atmosfery prowadzącej do rozwoju kreatywności. A co najważniejsze, ukazanie młodym przyszłym liderom, jak istotna jest ich osoba i potencjał dla otoczenia oraz społeczności lokalnej.

18 lutego 2011 roku podczas Balu Organizacji Pozarządowych tytuł Przęsła Pomostu – wyróżnienie za szczególną aktywność wśród legnickich organizacji pozarządowych, powędrowało do rąk Jakuba Należnego – Prezesa Stowarzyszenia Młodzieży Spynacz.

Szkolenie gastronomiczne w Mini Browarze i Restauracji SPIŻ

W dniu 24 lutego 2011 roku w Mini Browarze i Restauracji SPIŻ we Wrocławiu odbyło się szkolenie gastronomiczne dla członków naszego Stowarzyszenia. Młodzież uczestnicząc w tym szkoleniu pogłębiała wiedzę w zakresie fachowej i kompleksowej obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych, a głównie podczas wszelkiego rodzaju konferencji, bankietów czy imprez okolicznościowych. Uczestnikom szkolenia zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie zasad etyki i kultury zawodowej, prawidłowych postaw, nawyków oraz właściwego sposobu komunikowania się i reagowania na życzenia konsumentów.
W programie szkolenia znalazły się takie zagadnienia jak:

– kultura pracy kelnera
– wrażenie estetyczne
– znajomość karty menu
– przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości
– technika przenoszenia naczyń i tac
– przygotowanie stołu do podawania posiłku
– zasady podawania potraw
– podawanie napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych gorących i zimnych
– kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
– skuteczna komunikacja z gościem.

CZERWIEC 

01 czerwca 2011 roku, w parku miejskim w Legnicy odbyło się wręczenie symbolicznych Medali „Pomocna Dłoń” przyznawanych co roku za pracę społeczną na rzecz dzieci i wspieranie działalności charytatywnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wręczanych właśnie przez tę organizację. Jednym z laureatów nagrody był wiceprezes naszego Stowarzyszenia Łukasz Grochowski

LIPIEC 

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Ustce

W lipcu 2011 roku Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy zorganizowała kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Ustce.

Stowarzyszenie nasze objęło patronat nad tym przedsięwzięciem i przygotowało program edukacyjno-rozrywkowy oraz profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Oprócz wielu gier i zabaw integracyjnych, mających na celu przekazanie wielu cennych wartości, jakimi jest przyjaźń, szacunek oraz rywalizacja fair play, dzieci i młodzież zostały zapoznane z terminem profilaktyka uzależnień. Podczas rozmów z uczestnikami wypoczynku tłumaczyliśmy im, jakie przykre konsekwencje niosą za sobą uzależnienia od różnych używek typu: alkohol, narkotyki, dopalacze, ale również od innych rzeczy typu: komputer, gry komputerowe, zakupy, lekarstwa, itp.

W czasie pobytu dzieci uczestniczyły w licznych wycieczkach po okolicy i płynęły statkiem.
Podczas wszystkich zabaw i gier edukacyjno-rozrywkowych, które przygotowali Arkadiusz Drozd i Łukasz Grochowski, staraliśmy się przekazać młodzieży same pozytywne emocje, uczulić ich na współpracę w grupie oraz jak ważny jest szacunek do swoich kolegów i koleżanek.

W tym przedsięwzięciu wzięło udział podczas dwóch turnusów ponad 100 osób.

SIERPIEŃ

23 sierpnia 2011 roku nasze Stowarzyszenie zorganizowało dla młodzieży wycieczkę do Jedliny-Zdroju w ramach projektu: „Kto nie ćpa i nie pali, ten zdrowie ocali”. Uczestnicy mogli bawić się w Centrum Sportów Górskich, gdzie sprawdzali swoje siły i wytrzymałość w parku linowym. Młodzież miała do przejścia dwie trasy: pierwsza – standard (do pokonania mięli 117 metrów z 14 przeszkodami umieszczonymi na wysokości 10 metrów nad ziemią), druga – ekstremum (do pokonania mięli 277 metrów z 19 przeszkodami umieszczonymi na wysokości 10 metrów nad ziemią). Oprócz chodzenia po linach, wszyscy mogli skorzystać z wieży wspinaczkowej liczącej 15 metrów wysokości.
Po dniu pełnym wrażeń i pozytywnych emocji, wszyscy wrócili do domu zadowoleni, zabierając ze sobą bagaż nowych doświadczeń. Najważniejsze, że nikomu, nic się nie stało 😉

W dniu 24 sierpnia 2011 roku w Mini Browarze i Restauracji SPIŻ we Wrocławiu odbyło się kolejne już szkolenie gastronomiczne dla członków naszego Stowarzyszenia, w którym wzięło udział 9 osób. Młodzież uczestnicząc w tym szkoleniu pogłębiała wiedzę w zakresie fachowej i kompleksowej obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych, a głównie podczas wszelkiego rodzaju konferencji, bankietów czy imprez okolicznościowych. Uczestnikom szkolenia zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie zasad etyki i kultury zawodowej, prawidłowych postaw, nawyków oraz właściwego sposobu komunikowania się i reagowania na życzenia konsumentów.

LISTOPAD 

W 2011 roku Stowarzyszenie nasze obchodziło 5 lat swojego istnienie. Z tej okazji 19 listopada w Akademii Rycerskiej zorganizowaliśmy dla wszystkich naszych wolontariuszy, którzy przez 5 lat pomagali nam realizować nasze cele statutowe zabawę taneczną. Wszyscy, którzy przyszli bawili się do białego rana w miłej i pozytywnej atmosferze.

GRUDZIEŃ 

W piątek i sobotę (9 i 10 grudnia) odbyła się zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących. Akcja „Caritas” pod hasłem „Ogólnopolska zbiórka żywności – Tak, Pomagam! ” została przeprowadzona również w marketach i supermarketach na terenie Legnicy.
Do specjalnie wystawionych koszy zbierane były produkty żywnościowe. Pozyskana w ten sposób żywność została przekazana w paczkach
dla osób najuboższych z naszego miasta. W sześciu sklepach akcję prowadziło nasze Stowarzyszenie „Spynacz”. Całym przedsięwzięciem kierował – Arkadiusz Drozd, a pomagali mu: Łukasz Grochowski i Daniel Halot. Przy dobrej współpracy z młodzieżą z II, V i VII Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego udało nam się zebrać ponad 1,5 tony żywności. Żywność została przekazana na rzecz Międzyparafialnej Stołówki Charytatywnej w Legnicy.

Nieodpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

2010_zaj_taneczne

W okresie styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień 2010 roku organizowaliśmy w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego nieodpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży z miasta Legnicy. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu ( poniedziałki, środy i piątki ) w godz. 18.00 – 20.00.

Nieodpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

2010_zaj_sport

W okresie styczeń-czerwiec i październik-grudzień 2010 roku organizowaliśmy nieodpłatne zajęcia sportowe dla młodzieży w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy. Zajęcia odbywały się w czwartki w godz. 20.30 – 22.00.

W poszukiwaniu wartości.. – młodzież dla młodych

2010_w_poszukiwaniu_wartosci

W okresie luty 2010 r. – grudzień 2010 r. prowadzony był projekt profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w tym różnego rodzaju uzależnieniom pod nazwą: „W poszukiwaniu wartości… – młodzież dla młodych”. Program w formie warsztatów prowadzony był w szkołach legnickich.

Dzień dobrych uczynków

2010_dzien_uczynkow

W maju 2010  roku odbył się projekt pod nazwą „Dzień dobrych uczynków”. Podczas tego przedsięwzięcia dzieci i młodzież prowadziła różnego rodzaju akcje, mające na celu propagowanie pozytywnych zachowań wśród ludzi.

Podziel się posiłkiem

2010_podziel_sie_posilkiem

We wrześniu 2010 r. młodzież ze Stowarzyszenia była zaangażowana w Ogólnopolską Akcję „Podziel się posiłkiem”. W ramach tego przedsięwzięcia, młodzi ludzie zbierali żywność w legnickich marketach dla najuboższych mieszkańców miasta.

Od kwietnia 2009 roku Stowarzyszenie Młodzieży „SPYNACZ” wspólnie z Rzymskokatolicką Parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy organizuje akcję rozprowadzania odblaskowych kamizelek bezpieczeństwa dla pieszych oraz poruszających się różnymi środkami transportu. Członkowie Stowarzyszenia zajmują się dystrybucją tych kamizelek, a dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z uboższych rodzin. Akcja ta jest kontynuacją Programu „Bezpieczna droga do domu” oraz Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego 2009 „Otoczmy troską życie”. Przedsięwzięcie ma wielowymiarowy zakres: osoby, które zaopatrzą się w taką kamizelkę pomogą sobie – będą bezpieczniej wracać do domów, jednocześnie dadzą radość dzieciom i młodzieży, która dzięki nim wyjedzie na odpoczynek nad morze.

7 czerwca 2009 roku o godz. 19.00 we wrocławskim klubie Alibi rozpoczął się koncert charytatywny dla Pauliny.

fight_for_living
Paulina ma 20 lat i jest studentką Uniwersytetu Przyrodniczego. Do niedawna prowadziła normalny tryb życia: uczęszczała na zajęcia, trenowała taniec, bawiła się z przyjaciółmi. Ukryta choroba nowotworowa spowodowała patologiczne złamanie trzonu kręgosłupa. Paulina przeszła skomplikowaną operację, podczas której usunięto jej jeden krąg. Teraz stosuje chemioterapię. Porusza się wyłącznie w gorsecie, a drogę do szpitala pokonuje w karetce, ponieważ transport musi się odbywać w konkretnej pozycji leżącej. Uniemożliwia jej to normalne funkcjonowanie. Celem naszej imprezy było zebranie pieniędzy na operację wszczepienia implantu oraz rehabilitację Pauliny, które da jej szansę powrotu do zdrowia i normalnego życia.

Podczas imprezy można było pooglądać i posłuchać:

– występ Bboy’ów [tancerzy Breake-Dance] z grup Error Moves, Kompromis Rytmu, Moezu No Yuka, Princess + innych;
– koncertów zespołów Hip-Hop/Rap – Echo Miasta, Daj Na Luz, Supa Skillz, Dobrze Jest Label, Pepe Skuad, Takastrofa, Moezu No Yuka + innych
– Imprezę poprowadził Welbs – członek Echo Miasta

Ile warte jest życie? Ile wart jest płomyk nadziei zapalający się w oczach człowieka? Czy w czasach egocentryzmu potrafimy dostrzec cierpienie innych? Szukamy odpowiedzi na te pytania. Pamiętajmy, że każdego może spotkać nieszczęście. Wtedy oczekujemy bezinteresownej pomocy, ale czy potrafimy ją dać sami z siebie innym?

Koncert był zorganizowany przy udziale: Forum Młodych Liderów oraz Instytutu Edukacji Społecznej. Patronat medialny nad tym przedsięwzięciem objęła telewizja Dami, ponadto Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska i Akademia Medyczna we Wrocławiu.

25 kwietnia 2008 roku została zorganizowana charytatywna dyskoteka dla młodzieży legnickich szkół średnich, z której środki pieniężne zostały przekazane na potrzeby Małgosi Krzywickiej chorej na nowotwór kości.

14 listopada 2008 roku w Akademii Rycerskiej w Legnicy Stowarzyszenie zorganizowało andrzejkową dyskotekę charytatywną dla młodzieży szkół średnich. Celem ww. przedsięwzięcia było zebranie funduszy na zakup nowego pieca do Międzyparafialnej Stołówki Charytatywnej w Legnicy. Cel został osiągnięty, a najubożsi mieszkańcy Legnicy nie musieli się martwiće , że podczas posiłku będą marzli.

20 grudnia 2008 roku został zorganizowany Koncert Hip – Hopowy. Koncert odbył się w Legnickim Centrum Kultury. Całkowity dochód z tego koncertu został przekazany rodzicom Gabora Siarkiewicza, który w wyniku wypadku stracił zdrowie i znajduje się w śpiączce. Podczas tej imprezy było zaangażowanych wielu młodych ludzi. Wystąpiły gwiazdy hip hopu legnickiego podziemia, jak również gwiazda ogólnopolskiego formatu – Rahim.
hiphop

9 lutego 2007 roku młodzież ze „SPYNACZA” zorganizowała zabawę taneczną w Klubie Nauczyciela w Legnicy. Dochód ze sprzedaży biletów został przeznaczony na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Golance Dolnej. Młodzi mieszkańcy tej placówki za przekazane pieniądze mogli w miłej atmosferze spędziće czas w Aqua Parku w Polkowicach gdzie oddawali się przyjemnością w postaci pływania i zabawie na zjeżdżalniach wodnych.

W lutym 2007 roku Stowarzyszenie „SPYNACZ” zorganizowało akcję odnawiania sal Oddziału Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W owe przedsięwzięcie bardzo mocno zaangażowała się młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Legnicy, to właśnie ci młodzi ludzie z klas o profilu artystycznym poświęcili przeszło tydzień czasu, aby odrestaurowaće malowidła w salach, gdzie przebywają dzieci i młodzież w różnym wieku po rozmaitych urazach fizycznych.

1 kwietnia 2007 roku w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy został zorganizowany Wielkopostny Koncert Charytatywny na rzecz Łukasz Mentel – chorego na białaczkę, połączony z Obchodami II Rocznicy Śmierci Papieża – Jana Pawła II. W organizację tego przedsięwzięcia była zaangażowana między innymi młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. W tygodniach poprzedzających Koncert na prośbę Stowarzyszenia Młodzieży „SPYNACZ” dzieci i młodzież we wszystkich szkołach podstawowych i średnich przeprowadziły zbiórkę pieniędzy do puszek. Podczas samego koncertu wystąpił 40-sto osobowy Chór Cantus z II Liceum Ogólnokształcącego, ponadto soliści z Młodzieżowego Centrum Kultury – Dawid Pirus, Rafał Szatan i Rafał Kubik, grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Anną Grygiel na czele oraz Magdalena Ksiądzyna – skrzypce. Dzięki tej akcji udało się zebraće środki pieniężne na leczenie chłopaka w Ośrodku w Katowicach.

9 i 10 grudnia 2006 roku Stowarzyszenie „SPYNACZ” w porozumieniu z hipermarketem Carrefour zorganizowało zbiórkę żywności na rzecz Międzyparafialnej Stołówki Charytatywnej im. św. Jadwigi. W akcji brali udział wolontariusze ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy pełnili dyżury przy koszach. Podczas tej akcji udało się zebrać ok. 2 tony żywności, która została przekazana kierownictwu Stołówki. Międzyparafialna Stołówka Charytatywna im. św. Jadwigi w Legnicy powstała w 1994 roku i żywi dziennie około pięciuset ubogich oraz bezdomnych mieszkańców Legnicy.