Członkowie

Członkami Stowarzyszenia mogą być – osoby fizyczne, nie ma tu znaczenia płeć, wyznanie, narodowość – osoby prawne, organizacje społeczne czy instytucje, które uznają cele Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych – może nim zostać każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca postanowienia Statutu i jego cele, przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2) członków wspierających – wszyscy ci, którzy są zainteresowani działalnością Stowarzyszenia, wspierając je materialnie i merytorycznie, na przykład: nauczyciele, pedagodzy, działacze innych organizacji itp.; członkowie ci posiadają prawa członka zwyczajnego, lecz nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze. Mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym: 

 1. Ks. Krzysztof Pelczar – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Weikendorf w Austrii. Kapelan Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2008, trener mentalny piłkarskiej drużyny Rapid Wiedeń.
 2. Benedykt Ksiądzyna – Prezes Towarzystwa Pro Sinfonica w Legnicy oraz laureat Nagrody Miasta Legnicy. Założyciel i dyrygent Legnickiej Orkiestry Symfonicznej.
 3. Teresa Jasińska – pedagog, nauczycielka języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. J. Heweliusza w Legnicy.
 4. Joanna Świącik – doktor nauk humanistycznych, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w V Liceum Ogólnokształcącym im. J. Heweliusza w Legnicy.

3) członków honorowych – osoby szczególnie zasłużone dla kultury, społeczności młodzieżowej i Stowarzyszenia; członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego i nie opłacają składek:

Ks. Jan Mateusz Gacek – Proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, laureat Nagrody Filantrop Regionu Legnickiego 2004, laureat Nagrody Miasta Legnicy, odznaczony przez TPD orderem „Przyjaciel dzieci i młodzieży”, zdobywca wielu tytułów i nagród za działalność społeczną;

Działacze Stowarzyszenia „SPYNACZ” oprócz wielu praw i przywilejów są zobowiązani do:
uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;
przestrzegania i realizowania postanowień, które umieszczone są w statucie, uchwał, regulaminów oraz decyzji władz Stowarzyszenia;
dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

Członkowie, którzy w sposób rażący naruszają postanowienia statutu podlegają różnego typu karom organizacyjnym:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia;

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „SPYNACZ” W LEGNICY

 1. Należny Jakub
 2. Grochowski Łukasz
 3. Hajnold Katarzyna
 4. Dziweńka Bartosz
 5. Grochowska Katarzyna
 6. Szynalski Konrad
 7. Kulas Angelika
 8. Dziweńka Michał
 9. Dziweńka Agata
 10. Ziętek Dawid
 11. Kotwa Tomasz
 12. Sołowiej Katarzyna
 13. Szynalski Bartosz
 14. Wilk Bartosz
 15. Komarnicka Emilia
 16. Balińska Aleksandra
 17. Bałaj Krzysztof
 18. Kowalczyk Dominika
 19. Szpatowski Daniel
 20. Pękala Kacper
 21. Wieczorek Mateusz
 22. Kudła Zuzanna
 23. Anaszkiewicz Katarzyna
 24. Garbicz Jaś
 25. Łobodziński Maks
 26. Faluta Łukasz
 27. Grochowska Kornelia
 28. Lewandowska Paula
 29. Czemarnik Marcel 
 30. Materna Joanna
 31. Zieliński Dawid
 32. Krehel Aneta
 33. Marcinów Bartek