Zarząd

Prezes Zarządu – Jakub Należny

Wiceprezes Zarządu – Bartosz Dziweńka

Skarbnik – Katarzyna Sołowiej

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – Marcelina Terelak

Sekretarz – Ewelina Głaz