Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Warsztaty dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe warsztaty organizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców autorstwa Joanny Sakowskiej. Program, rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), prowadzony jest przez doświadczoną pedagog Iwonę Łazarewicz, certyfikowaną realizatorkę SDRiW.

CELE SZKOLENIA

Celem naszych warsztatów jest budowanie, doskonalenie i rozwijanie konstruktywnych relacji w rodzinie poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności rodzicom, wychowawcom i nauczycielom. Warsztaty uczą dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, a także przeciwdziałają problemowym zachowaniom dzieci i młodzieży.

PEŁNA OFERTA

ZAPISY

Wybierz część warszatów, na którą chcesz się zapisać. 

  • I część (Podstawy budowania relacji dorosły – dziecko)
  • II część (Rodzeństwo bez rywalizacji)